Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Om Kystens Hus

Kystens Hus er en moderne og lidenskapelig formidler av hva kysten har å tilby innenfor sjømat, kystkultur, forskning, innovasjon og utvikling. I et slikt perspektiv har huset et potensial til å kunne gi ringvirkninger for hele landet, og understreke norskekysten som et anerkjent tyngdepunkt, nasjonalt og internasjonalt. I kyst-, sjømat- og nordområdespørsmål.

Resultatet er en unik samlokalisering av kysten generelt og blå sektor spesielt. En kortreist og bærekraftig kystarena, en nordområdesatsing i praksis. Etableringen av et slikt nasjonalt kompetansesenter har vært diskutert siden 1990-tallet,  og ble en realitet høsten 2015 i Tromsø.

Lokalisert midt i byen Kystens Hus et landemerke. En manifestasjon av kystens nye sentralitet, og en aktiv pådriver for økt verdiskaping.